Usein kysytyt kysymykset

1. Miten ja miksi ikääntyminen vaikuttaa kasvojen muotoon?

Kunkin henkilön kasvojen malli perustuu kasvoluiden rakenteeseen. Iho peittää kasvojen lihaksia ja pehmytkudoksia.

Ikääntymisen myötä lihasmassa pienenee kaikkialla elimistössä. Kasvolihasten lihasmassan pieneneminen aiheuttaa kasvoissa “tyhjän säkin” näköisen ilmiön. Tämä vähentää ihon jännitystä ja pingottuneisuutta, mitkä yhdessä lihasten kimmoisuuden ja ihon elastisuuden pienenemisen kanssa aiheuttavat ryppyjä ja juonteita.
 

2. Mitä voidaan tehdä ikääntymisen merkkien välttämiseksi?

Perinteisellä plastiikkakirurgialla voidaan poistaa osa ihosta ja venyttää jäljelle jätetty iho tiukemmalle. Vaihtoehtoisesti voidaan ihon alle siirtää lisää henkilön omaa rasvaa ja näin saada iho tiukemmalle. Rasva siirretään esim. kyseisen potilaan omasta lonkasta. Nämä menetelmät ovat olleet käytössä pitkään ja toimivat. Haittapuolina mainitaan usein sekä plastiikkakirurgian korkea hinta ja sen lopullisuus. Potilaalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä tulos. Usein leikkauksen joutuu toistamaan muutaman vuoden kuluttua.

Laser-hoidolla voidaan kontrolloiduissa oloissa polttaa ihoon arpia ja kuroutumisen avulla saada iho tiukemmalle. Tämä menetelmä ei ole niin radikaali kuin plastiikkakirurginen menetelmä. Toisaalta muutokset ovat vähäisempiä ja kaiken kaikkiaan laser voi olla kivulias menetelmä.

Luonnollinen, turvallinen ja kivuton vaihtoehto ikääntymisen merkkien vähentämiseksi on Take Ten.
 

3. Mitä Take Ten tekee?

Perusperiaatteeltaan laite vaikuttaa siten, että se lisää kasvolihasten lihasmassaa ja muuttaa kasvolihasten muotoa.

Kehon kaikki lihakset muuttavat muotoaan koko ajan, kun niitä rasitetaan. Harjoituksessa lihakset usein aluksi kipeytyvät, mutta kun harjoitusta jatketaan säännöllisesti kuntoutuvat lihakset ja rasitus tuntuu miellyttävältä. Säännöllinen harjoitus kuntouttaa ja vahvistaa lihaksia ja oikein toteutettu, tehokas (isometrinen) harjoittelu kasvattaa lihasmassaa. Aivan sama saadaan aikaan Take Ten -laitteella kasvolihaksissa.
 

4. Kuinka Take Ten -laite toimii?

Take Ten -laitteella saadaan aikaan kasvolihasten kuntoutumisen ja kehittymisen kannalta optimaalinen lihasten harjoittaminen käyttämällä sähköistä ärsykettä. Take Ten aiheuttaa kasvolihasten lyhytkestoista ja intensiivistä jännittymistä. Tämä saadaan aikaan laitteen kasvolihaksiin lähettämillä sähköisillä ärsykkeillä. Take Ten ei ole mikään ihmelaite. Laitteen teho perustuu yksinkertaiseen neurofysiologiseen tosiasiaan.
 

5. Onko Take Ten -hoito kivulias?

Oikein toteutettuna Take Ten -hoito on kivutonta.

Tehokas fyysinen harjoitus tuntuu aina lihaksissa. Asiakkaalla ei pitäisi hoidon aikana olla epäilystäkään siitä mitä tapahtuu. Tuntemukset hoidon aikana johtuvat lihasten työskentelystä.

Take Ten -hoitoa seuraavana päivänä saattavat jotkut henkilöt tuntea kasvolihaksissaan raukeutta. Tämä on luonnollista harjoituksen jälkeistä lihasten raukeutta, mikä on yleistä varsinkin silloin, kun harjoitetaan rasitukseen tottumattomia lihaksia. Lihasten raukeus ja mahdollinen lievä kosketusarkuus ovat merkkejä siitä, että harjoitus toimii. Riittävä lepo (väh. 24 tuntia) Take Ten -hoitojen välillä on tärkeää, jotta lihakset ehtivät palautua harjoituksen aiheuttamasta rasituksesta. Kuntouduttuaan ja totuttuaan harjoitukseen eivät lihakset enää kipeydy. Jos lihassärky on kovaa voi siihen käyttää lieviä särkylääkkeitä.
 

6. Mitä tapahtuu yhden hoitokerran = harjoituksen aikana?

Jo ensimmäinen Take Ten -harjoitus antaa tuloksia. Kasvojen lihasten koko kasvaa, koska lihasten nestepitoisuus lisääntyy. Tämä kertoo hoidon vaikutuksesta ja välitön tulos näkyy. On kuitenkin huomioitava, että tämä vaikutus ei kestä kuin 12 - 24 tuntia. Varsinainen hoidon pitempiaikainen teho, joka johtuu lihasmassan lisääntymisestä, tulee näkyviin vasta useamman hoitokerran jälkeen. Lihasmassa lisääntyy 3 - 5 viikon säännöllisten, riittävän tehokkaiden harjoituskertojen tuloksena. Saavutettuja tuloksia pidetään yllä ylläpitoharjoituksilla.
 

7. Kuinka monta harjoitusta = hoitoa tarvitaan?

Tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta periaatteessa 2 - 3 hoitokertaa viikossa 3 - 5 viikon ajan mahdollistavat sekä kasvolihasten kuntoutumisen että lihasmassan lisääntymisen. Ylläpitohoidolla ei lihasmassa enää lisäänny. Iäkkäämmillä henkilöillä kehitys on hitaampaa kuin nuoremmilla.
 

8. Kuinka kauan Take Ten -hoidon teho kestää?

Niin kauan kuin henkilö jatkaa kasvolihastensa harjoittamista = säännöllisiä ylläpitohoitoja.
 

9. Pitääkö ylläpitohoitoja ottaa samaan tahtiin kuin perushoitoja = kaksi kertaa viikossa?

Ei. Hoitojen = harjoitusten väliä voidaan pidentää perushoidon jälkeen. Säännöllinen harjoitus 2 – 6 viikon välein ylläpitää kasvolihasten kuntoa aivan samalla tavalla kuin mikä tahansa lihasharjoitus muitten lihasten kuntoa.
 

10. Onko mitään tilannetta, jossa Take Ten ei toimi?

On. Joillakin henkilöillä on suhteellisesti ottaen poikkeuksellisen pienet lihakset kasvoissa. Mikäli tällainen henkilö on ylipainoinen ja hänen kasvoissaan on paljon rasvaa ja posket velttoina roikkuvat, eivät Take Ten -hoidon tulokset näy ulkoisesti. Näissäkin tapauksissa, mikäli lihasten supistuminen voidaan hoidon aikana havaita, pitäisi harjaantumista ja lihasten kasvua tapahtua. Ulkomuoto voi kuitenkin muuttua hyvin vähän, jos lainkaan.
 

11. Kenelle Take Ten -hoito ei sovi?

Take Ten -laitteilla annettu hoito ei sovi henkilölle, jolla on sydämentahdistin tai jokin muu kirurgisesti asennettu sähköinen laite kehossaan. Kaksi sähköistä laitetta saattavat sotkea toistensa toimintoja.

Henkilöiden, joilla on hermostollisia tai lihasten hallintaan liittyviä häiriöitä tai sairauksia, kuten multippeliskleroosi, epilepsia tai migreeni, tulee keskustella lääkärin kanssa ennen mahdollista hoitoa.

Mahdolliset kontraindikaatiot tulee aina selvittää ennen ensimmäistä hoitokertaa.